Dokumentaciju za natječaje za radna mjesta možete preuzeti na poveznicama niže:

Tekst natječaja-kineziterapeut, čistačica, socijalni radnik

Odluka o raspisivanju natječaja – čistačica

Odluka o izboru kandidata – čistačica (Ažurirano 26.10.2023.)

Odluka o raspisivanju natječaja – kineziterapeut

Odluka o izboru kandidata – kineziterapeut (Ažurirano 26.10.2023.)

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto socijalni radnik – pripravnik

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto socijalni radnik – pripravnik (Ažurirano 23.10.2023.)