O PROJEKTU

Naziv projekta:

„Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji“

KK.08.1.3.04.0050

Nositelj projekta:

Centar za rehabilitaciju Komarevo

Kontakt za više informacija:

Centar za rehabilitaciju Komarevo,

Gornje Komarevo – cesta 52/a,

44010 Sisak – Caprag,

e-mail: centar.za.rehabilitaciju.komarevo@sk.t-com.hr

www.centar-komarevo.hr

Partneri na projektu:

Razdoblje provedbe projekta: od 01. 11. 2020. godine do 28. 08. 2023. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.890.996,88 kn (100% bespovratna sredstva)

OSOBE S INVALIDITETOM KROZ OVAJ PROJEKT:

 

OSNAŽUJEMO

UKLJUČUJEMO

UMREŽAVAMO

DODATNO OBNAVLJAMO PODRUČJE BANOVINE KROZ REVITALIZACIJU ZAJEDNICE, ZAPOŠLJAVANJE I STVARANJE NOVIH VRIJEDNOSTI.

Zašto ovaj projekt?

 

Rješavanje problema isključenosti odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama i nedostatka izvaninstitucijskih socijalnih usluga za iste na ruralnom području Sisačko-moslavačke županije.

Projektom povećavamo infrastrukturne kapacitete lokalnih dionika s ciljem kvalitetnijeg pružanja socijalnih usluga i povećanja kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama.

Društvena integracija odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama doprinosi boljoj održivosti sustava socijalne skrbi, posebno uvođenjem nove usluge organiziranog stanovanja čime se povećavaju kapaciteti za smještaj korisnika koji su nedostatni za sve koji su u potrebi.

Partnerstvom na projektu, suradnjom stručnjaka i predstavnika lokalne i regionalne samouprave stvaramo vlastite resurse za poboljšanje postojećih i uvođenje novih socijalnih usluga, ali i za pripremu i provedbu budućih projekata.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta:

Doprinijeti provedbi procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucionalnih usluga i službe podrške u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Specifični ciljevi projekta:

Rekonstrukcija, preuređenje i opremanje objekata za pružanje izvaninstitucionalnih usluga u slabije razvijenim ruralnim područjima

 

Nabava vozila za prijevoz korisnika i pružanje podrške putem mobilnog stručnog tima

 

Realizacija projekta omogućiti će:

  • Jačanje infrastrukturnih kapaciteta za razvoj novih izvaninstutucijskih socijalnih usluga u zajednici (u ruralnom području Sisačko-moslavačke županije)

  • Širenje mreže socijalnih usluga na području Sisačko-moslavačke županije

  • Veću dostupnost socijalnih usluga na Banovini (ruralnom, siromašnom i prometno izoliranom dijelu Sisačko-moslavačke županije)

  • Deinstitucionalizaciju korisnika (dio korisnika socijalne usluge dugotrajnog smještaja u Centru za rehabilitaciju Komarevo će prijeći u organizirano stanovanje. Na taj način će se ostvariti njihova deinstitucionalizacija osloboditi smještajni kapaciteti ustanove za buduće korisnike socijalne usluge dugotrajnog smještaja čije specifične potrebe zahtijevaju takav oblik usluge)

  • Prevenciju institucionalizacije korisnika  (dio korisnika koji trenutno borave u svojim obiteljima a za koje se roditelji zbog starosti ili bolesti više ne mogu skrbiti postat će korisnici socijalne usluge organiziranog stanovanja. Na taj način će se spriječiti njihova institucionalizacija – smještaj u ustanovu socijalne skrbi

  • Transformaciju doma (razvojem novih izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centar za rehabilitaciju Komarevo imati će više korisnika izvaninstitucijskih nego institucijskih socijalnih usluga)

AKTIVNOSTI/ZADACI PROJEKTA

IZGRADNJA

Izgradnja dvije nove stambene kuće i uređenje okoliša u mjestu Graboštani

– za provođenje socijalne usluge organiziranog stanovanja

REKONSTRUKCIJA

Rekonstrukcija zgrade bivše osnovne škole u mjestu Majur i uređenje okoliša

– za provođenje socijalne usluge poludnevnog boravka

– za provođenje socijalne usluge psihosocijalne podrške putem mobilnog stručnog tima

UREĐENJE

Uređenje interijera i eksterijera zgrade Centra za rehabilitaciju Komarevo

– za povećanje kvalitete pružanja postojeće usluge poludnevnog boravka

NABAVA VOZILA

– kombi vozilo za prijevoz korisnika socijalne usluge poludnevnog boravka. Kombi će imati ugrađenu rampu koja će omogućiti jednostavan pristup vozilu i sigurnu vožnju korisnika u kolicima,

– osobno vozilo za potrebe pružanja socijalne usluge psihosocijalne podrške putem mobilnog stručnog tima

– nabava poljoprivrednih strojeva, alata i plastenika (traktorska kosilica, različiti poljoprivredni alati) za potrebe provođenja radno terapijskih aktivnosti i održavanja okoliša.

Projekt se provodi na velikom području koje je rijetko naseljeno te bi bez nabave vozila korisnici ostali trajno izolirani u svojim sredinama. Nabava vozila omogućiti će njihovo uključivanje u društvo, u život zajednice, što će bitno utjecati na poboljšanje kvalitete života korisnika i članova njihovih obitelji.

EDUKACIJE

U sklopu projekta održat će se višednevna edukacija za djelatnike korisnika i partnera koja će obuhvatiti slijedeće teme:

1. Uključivanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u život lokalne zajednice

2. Savjeti vezani uz uključivanje osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice

3. Diskriminacija i stigmatizacija kao preduvjeti isključenosti osoba s invaliditetom

4. Sustav formalne podrške namijenjen obiteljima osoba s invaliditetom

5. Obitelji djece s teškoćama u razvoju

6. Obitelji odraslih osoba s invaliditetom

7. Savjetovanje kao metoda formalne podrške u uključivanju u život zajednice djeteta s teškoćama, mlade osobe s invaliditetom i obitelji odrasle osobe s invaliditetom

8. Duhovnost kao resurs u radu s obiteljima s invaliditetom

9. Osnaživanje stručnjaka kao resurs osiguranja kvalitetne podrške kod uključivanja u život zajednice osoba s invaliditetom

USLUGE ZA KORISNIKE

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Realizacijom projekta ostvarit će se pokazatelj koji se odnosi na 66 izgrađenih, rekonstruiranih i/ili opremljenih infrastrukturnih jedinica, i to:

 

Graboštani

0
infrastrukturne jedinice

sve novo izgrađene jedinice

Majur

0
infrastrukturne jedinice

19 rekonstruiranih i 4 novo izgrađene jedinice

Komarevo

0
infrastrukturnih jedinica

5 rekonstruiranih i 5 novo izgrađenih jedinica