Dokumentaciju predmetnog poziva možete preuzeti na poveznicama niže:

Poziv za dostavu ponude – prijevoz korisnika

Ponudbeni list

PONUDBENI TROŠKOVNIK

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU