Dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

Poziv_na_dostavu_ponuda-UP-2-2021

PRILOG_1_TROSKOVNIK-UP-2-2021