Na poveznicama niže preuzmite dokumentaciju vezanu uz Poziv za dostavu ponude za uslugu prijevoza korisnika poludnevnog boravka:

Poziv za dostavu ponude

PONUDBENI LISTdocx

PONUDBENI TROŠKOVNIK

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU